nahoru
Menu
Základní škola Velké Březno
Základní škola Velké Březno

Školní poradenské pracoviště


Výchovné poradenství

Mgr. Dagmar Ličmanová

Mgr. Lenka Vodičková 


Metodik prevence rizikového chování


Výchovná a poradenská činnost školy

Kromě řešení běžných situací, poradenství a konzultační činnosti pro žáky i jejich zákonné zástupce se věnujeme především následující problematice:
 

 • Kariérové poradenství

  • profesní orientace (informace, přihlášky ke studiu na středních školách, včetně uměleckých škol)
  • uplatnění na trhu práce (poradenství, exkurze, uplatnění)
  • pomoc při přípravě k přijímacímu řízení
  • besedy a osvěty zákonným zástupcům

 

 • Pedagogicko-psychologické poradenství

  • pomoc při adaptaci po příchodu z 1. stupně na 2. stupeň, při upevňování pracovních návyků
  • práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (evidence, vypracovávání individuálních vzdělávacích plánů, plánů pedagogické podpory, pomoc asistentů pedagoga, předání do odborné péče)
  • péče o nadané žáky a žáky/cizince
  • pomoc žákům se vzdělávacími a výchovnými problémy
  • individuální případová práce se žáky v osobních problémech
  • skupinová a komunitní práce s žáky
  • podpora spolupráce třídy a třídního učitele
  • diagnostická činnost, popř. předání žáka do odborné péče
  • koordinace preventivní práce ve třídě, programů pro třídy apod.
  • návrhy a doporučení v oblasti výchovy, vzdělávání, prevence a nápravy problémů
  • zápis do 1. třídy
  • konzultace se zákonnými zástupci při výukových a výchovných problémech dětí
  • pomoc při řešení multikulturní problematiky ve školním prostředí

 

 • Drogová prevence a prevence rizikového chování

  • rizika vzniku a projevy sociálně patologických jevů (prevence, opatření, řešení problémů)
  • rozpis témat prevence do jednotlivých vyučovacích předmětů v rámci upraveného učebního plánu, popř. školního vzdělávacího programu
  • krizové situace (informace, kontakty, předpisy, metodické pokyny)
  • preventivní aktivity (projekty, besedy, přednášky)
  • informace, kontaktní údaje, informační tiskoviny, videokazety a CD
    
 • Příručka pro rodiče - Jak zajistit bezpečnost dětí na internetu.pdf (770.75 kB)

Škola

Počasí

dnes, středa 29. 5. 2024
zataženo 21 °C 9 °C
čtvrtek 30. 5. déšť 19/12 °C
pátek 31. 5. déšť 20/11 °C
sobota 1. 6. déšť 14/12 °C

Spolupracujeme